bioquranPENCIPTAAN MANUSIA

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari
tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang
kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal
darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang
belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan
doa makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik.This can be related with Biology facts that state :


 FERTILISATION


During sexual intercourse, about 100 to 500 millions sperms will be ejaculated into the vagina in the form of semen.

Through vagina, the sperms will move into uterus and then to the Fallopian tube.

     In the Fallopian tube, the first sperm that reaches that secondary oocyte is stimulated to undergo meiosis II. From this, an ovum and a polar body are formed.

      The nucleus of the sperm then fuses with the nucleus of the ovum to form a zygote.

   This process were called fertilisation !Refer the diagram below..
  
DEVELOPMENT OF ZYGOTE


 Did you know ?

After fertilisation, the zygote will moves down the Fallopian Tube and attaches to the uterine wall

Zygote takes about three to four days to reach the uterus. As zygote moves down to the Fallopian tube, it divides repeatedly through mitosis to form a blastocyst.EARLY DEVELOPMENT OF A ZYGOTE


Now, let we see how zygote formed..

      The zygote undergoes mitosis division to form a zygote with two cells

      Both cells then divide to form a zygote with four cells

      Subsequently, mitosis occurs to form a zygote with eight cells, sixteen cells and finally a zygote with a few hundred cells

     When the zygote reaches the uterus, it has become a solid ball with hundred of cells called morula

      The mass of hundreds of cells changes into  a fluid-filled sphere called blastocyst. The blastocyst consists of an outer layer of cells and an inner cell mass

       The outer layer of cells will later develop into a placenta and the inner cell mass will develop to form an embryo.

Now, I want to show the development of zygote as it travels down the Fallopian tube and enters the uterus.This diagram shows fertilisation, early development of zygote as it travels down the Fallopian tube and enters the uterus
Lets continue the story..

     In the uterus, the zygote is in the morula stage. It will later develop into a blastocyst.

     About seven days after fertilisation, the blastocyst is fully formed.

    The blastocyst will attaches itself to the endometrium of the uterus and is embedded in it

     This process is called implantation !

 IMPLANTATION OF BLASTOCYST

      During implantation, the outer layer of the blastocyst atttaches to the endometrium using its extended projections called trophoblast villi

    The villi secretes enzymes to dissolve the cells in the uterine wall, forming a cavity that allows the blastocyst to be embedded into the wall

    The villi with rich supply of blood capillaries extend into the endometrium to implant the blastocyst


BLASTOCYST IMPLANTATION

     In the endometrium, the inner cell mass in the blastocyst will develop to form the embryo

     The villi from embryonic tissues and the cells of the uterine wall (maternal tissues) will form the placenta

   Dissolved gases and nutrients from the mother’s blood in the uterine wall could diffuse into the trophoblast villi of the placenta that contain embryo’s blood

     The embryo will develop to form a foetus within two months

      The foetus then will develop throughout the whole term and is then born as a baby.Menerusi daripada fakta biologi ini, ia dapat dikaitkan dengan bukti daripada Al-Quran.

Buktinya :


PROSES KEJADIAN MANUSIA MENURUT AL-QURAN

     PERINGKAT SATU


     NUTFAH : iaitu peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya percampuran air mani


Maksud firman Allah dalam surah al-Insan : 2
     
  " Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia  daripada setitis air mani yang bercampur yang Kami (hendak mengujinya dengan perintah dan larangan), kerana itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat "

       Menurut Ibn Jurair al-Tabari, asal perkataan nutfah ialah nutf ertinya air yang sedikit yang terdapat di dalam sesuatu bekas sama ada telaga, tabung dan sebagainya. Sementara perkataan amsyaj berasal daripada perkataan masyj yang bererti percampuran


         Berasaskan kepada makna perkataan tersebut maksud ayat di atas ialah sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan manusia daripada air mani lelaki dan air mani perempuan.
              
        Daripada nutfah inilah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan , tingkahlaku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. 


       Daripada nutfah lelaki akan terbentunya saraf, tulang dan fakulti , manakala dari nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan daging.
             PERINGKAT KEDUA


ALAQAH : Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu pertama / hari ketujuh . Pada hari yang ketujuh telor yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim (qarar makin). Selepas itu Kami mengubah nutfah menjadi alaqah.


Firman Allah yang bermaksud :

" Kemudian Kami mengubah nutfah menjadi alaqah"
al-Mukminun : 14
         
Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan alaqah dengan makna segumpal darah. Ini mungkin dibuat berasaskan pandangan mata kasar. Alaqah sebenarnya suatu benda yang amat seni yang diliputi oleh darah. Selain itu alaqah mempunyai beberapa maksud :

  • sesuatu yang bergantung atau melekat
  • pacat atau lintah
  • suatu buku atau ketulan darah


Peringkat alaqah adalah peringkat pada minggu pertama hingga minggu ketiga di alam rahim. PERINGKAT KETIGA


MUDGHAH : Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Perkataan mudghah disebut sebanyak dua kali di dalam al-Quran iaitu surah al-Hajj ayat 5 dan surah al-Mukminun ayat 14
Firman Allah yang bermaksud"lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging"
al-Mukminun : 14

      
Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu sistem pernafasan bayi sudah terbentuk.Vilus yang tertanam di dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya sendiri. Jantung bayi mula berdegup. Untuk perkembangan seterusnya, darah mula mengalir dengan lebih banyak lagi kesitu bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang tujuh minggu sistem pernafasan bayi mula berfungsi sendiri. PERINGKAT KEEMPAT


IZAM DAN LAHM : Pada peringkat ini iaitu minggu kelima, keenam dan ketujuh ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan oto-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut.
Firman Allah yang bermaksud :"Lalu Kami mengubahkan pula mudghah itu menjadi izam da kemudiannya Kami membalutkan Izam dengan daging"
al-Mukminun : 14Kemudian pada minggu ketujuh terbentuk pula satu sistem yang kompleks. Pada tahap ini perut dan usus , seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk. Serentak dengan itu sistem pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga ke pau-paru mula kelihatan. Begitu juga dengan organ pembiakan, kalenjar, hati, buah penggang, pundi air kencing dan lain-lain terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Kaki dan tangan juga mula tumbuh. Begitu juga mata, telinga dan mulut semakin sempurna. Pada minggu kelapan semuanya telah sempurna dan lengkap.

PERINGKAT KELIMA


NASY'AH KHALQAN AKHAR : Pada peringkat ini iaitu menjelang minggu kelapan , beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin.Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap menyebabkan baki pranatel bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku tetapi  perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja.PERINGKAT KE ENAM


NAFKHUR-RUH : Iaitu peringkat peniupan roh. Para ulamak Islam menyatakan bilakah roh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang berkembang? Mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas empat puluh hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di alam rahim lagi. Ketika di alam rahim perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fizikal semata-mata tetapi telahpun mempunyai hubungan dengan Allah s.w.t melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam al-Quran surah al-A'raf : 172. Dengan ini entiti roh dan jasad saling bantu membantu untuk meningkatkan martabat dan kejadian insan disisi Allah s.w.t
                         


ASAL MANUSIA

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dadaThis can be related with the Biology facts which state :-

  • FORMATION OF SPERM
* The process of sperm formation in testes is known as spermatogenesis. This process occured in the wallls of    seminiferous tubules

Each testis consists of many seminiferous tubules. For each seminiferous tubules is lined with a layer of germinal epithilium which consists of primordial germ cells
SEMINIFEROUS TUBULE·         SPERMATOGENESIS PROCESS

a)      Primordial germ cells undergo a series of cell division through mitosis to produce diploid spermatogonia (2n)

b)      Each spermatogonium grows and develops into primary spermatocyte (2n)

c)      The primary spermatocyte divides through meiosis to produce two secondary spermatocytes (n) at the end of meiosis I

d)      Each secondary spermatocyte undergoes meiosis II to form two spermatids (n)

e)      Each spermatid then differentiates to become a sperm

f)        Lastly, each spermatogonium may develop and form four sperm s at the end of the sperm formation.


Further information? Refer the diagram below..


Tahukah anda menerusi fakta daripada biologi ini, kejadian manusia dapat dikaitkan dengan bukti daripada Al-Quran ?

Buktinya adalah dengan :


Asal Usul Manusia menurut Islam


Kita sebagai umat yang mengakui dan meyakini rukun iman, maka sudah sepatutnya kita mengakui bahawa Al Quran adalah satu-satunya sumber yang paling benar dan bersifat global bagi ilmu pengetahuan.


"Kitab (Al Qur’an) in tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib....." (QS. Al Baqarah (2) : 2-3)


Dengan memperhatikan ayat tersebut maka kita seharusnya tidak perlu berkecil hati menghadapi orang-orang yang menyangkal kebenaran keterangan mengenai asal usul manusia. 


Tahapan kejadian manusia :


a) Proses Kejadian Manusia Pertama (Adam)


Di dalam Al Qur’an dijelaskan bahawa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna maka oleh Allah ditiupkan roh kepadanya maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya :


"Yang membuat sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah". (QS. As Sajdah (32) : 7)


"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk". (QS. Al Hijr (15) : 26)


Disamping itu Allah juga menjelaskan secara terperinci tentang penciptaan manusia pertama itu dalah surat Al Hijr ayat 28 dan 29 . Di dalam sebuah Hadis Rasulullah saw bersabda :


"Sesunguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu (diciptakan) dari tanah". (HR. Bukhari)


b) Proses Kejadian Manusia Kedua (Siti Hawa)


Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia, Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup (isteri). Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya :


 "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (QS. Yaasiin (36) : 36)


Adapun proses kejadian manusia kedua ini oleh Allah dijelaskan di dalam surat An Nisaa’ ayat 1 yaitu :


"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak..." (QS. An Nisaa’ (4) : 1)


Di dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dijelaskan :


"Maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam" (HR. Bukhari-Muslim)


Apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tak langsung hubungan manusia lelaki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dalam bentuk yang lain. Dengan perkawinan itu maka akan lahirlah keturunan yang akan meneruskan generasinya.
c) Proses Kejadian Manusia Ketiga (semua keturunan Adam dan Hawa)


Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa a.s. Dalam proses ini disamping dapat ditinjau menurut Al Qur’an dan Al Hadis dapat pula ditinjau secara medis.
Di dalam Al Quran, proses kejadian manusia secara biologi dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya :


"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kamudian Kami jadikan ia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah , Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al Mu’minuun (23) : 12-14).